Παρέχεται δωρεάν υπηρεσία κοπής των χαρτιών που θα προμηθευτείτε από εμάς, σε οποιεσδήποτε παραλληλόγραμμες διαστάσεις.

Επιπρόσθετα, κόβονται χαρτιά και χαρτόνια σε ειδικά σχέδια με χρήση κοπτικών καλουπιών, σε κόστος που εξετάζεται ανά περίπτωση.