Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας, παρέχονται προαιρετικά και πάντοτε συμπληρωματικά με την αγορά των ειδών μας και όχι μεμονωμένα.