Για τις ανάγκες σχεδιασμού των προσκλήσεων αλλά και των συσκευασιών που θα προμηθευτείτε από εμάς, παρέχουμε υπηρεσία δημιουργίας ηλεκτρονικής μακέτας.

Για δημιουργικό εταιρικής ταυτότητας ή γραφιστικής επιμέλειας, συνεργαζόμαστε με επιλεγμένους εξωτερικούς συνεργάτες, με κόστος που εξετάζεται ανά περίπτωση.