Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε τα κουτάκια για το κοσμηματοπωλείο σας, λαμβάνοντας υπ'όψιν την αισθητική και το ύφος του καταστήματός σας, καθώς και την αξία των ειδών προς συσκευασία.

Πετυχαίνουμε έτσι την signature συσκευασία σας παραμένοντας πάντα εντός του οικονομικού σας προϋπολογισμού.